Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00438/23-023
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Zlín
Čas dražby:13.3.2024 9:00
Obec::Zlín
Nejnižší podání:4.993.333,- Kč
Dražební jistota:500.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. St. 1339, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m². Součástí je stavba: Příluky, č.p. 585, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1339,
- pozemek parcela č. 1392/16, zahrada o výměře 766 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 5399 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Zlín, katastrální území Příluky u Zlína.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (voda, elektro, plyn a kanalizace).


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Zlín, ve statutárním městě Zlín, části Příluky, v okrajové části zastavěného území. při ul. Mařinková, cca 950 m od zastávky MHD autobusu „Pančava-Gemini. Okolní zástavbu tvoří objekty novostaveb pro individuální bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1392/3 (ve vlastnictví statutárního města Zlín) a dále přes pozemek parc.č. 1392/27 (ve vlastnictví třetí osoby – ošetřeno věcným břemenem cesty a stezky). Ve statutárním městě Zlín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 5 km od nemovitých věcí.

Pozemky:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím.
Pozemky jsou svažité a nachází se na nich rodinný dům, trvalé porosty a přípojky sítí. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 900 m².

Stavby:
Rodinný dům č.p. 585, součást pozemku parc.č. st. 1339
Stavba je samostatně stojící, s jedním NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je plochá. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení. Okna jsou osazena plastová.

Zastavěná plocha domu činí 134 m². Obestavěný prostor činí 430 m3. Celková užitná plocha domu (dle dálkového náhledu do Katastru nemovitostí) činí 110 m². Stavba je v užívání od roku 2020.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek