Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00450/19-359
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Zlín
Čas dražby:25.10.2023 10:30
Obec::Zlín
Nejnižší podání:5.273.333,- Kč
Dražební jistota:300.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci , a to:
- pozemek parcela č. St. 715, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m². Součástí je stavba: Prštné, č.p. 571, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 715
- pozemek parcela č. 736/4, zahrada o výměře 1226 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 126 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Zlín, katastrální území Prštné.

Součástí rodinného domu je navazující přístavba hospodářské budovy, přistavěna k severní straně domu.
Stavba je podsklepená, s jedním nadzemním podlažím, pultovou střechou. Podlaha je betonová, okna dřevěná dvojitá. Omítky vápenné.
Zastavěná plocha přístavby činí cca 13 m².

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (elektro a kanalizace).

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Zlín, ve statutárním městě Zlín, části Prštné, při ul. Na Konci, poblíž Prštenského rybníka. Vzdálenost k zastávce MHD autobusu „Mladcová, rozvodna“ je cca 600 m. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 618 (ve vlastnictví statutárního města Zlín). V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Ve statutárním městě Zlín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 3 km od nemovitých věcí.

Pozemky:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou svažité a nachází se na nich rodinný dům, studna, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 1 331 m².

Stavby:
Rodinný dům č.p. 571, součást pozemku parc.č. st. 715
Stavba je samostatně stojící, podsklepená, s jedním NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou kombinované (zděné z cihel a tvárnic). Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení, vnitřní omítky jsou vápenné. Je proveden venkovní obklad soklu. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni, koupelně. Schody do podkroví jsou dřevěné, do sklepních prostor betonové. Okna jsou osazena plastová, dveře jsou hladké plné. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím el. kotle či krbem, napojeným na teplovodní rozvody. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadlo a WC. Ostatní vybavení tvoří teplovodní krb.

Napojení na IS: elektro. Voda je do domu přivedena ze studny. Odkanalizování objektu je svedeno do jímky s přepadem do kanalizace. Plyn není proveden.

Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory, kotelna a prádelna
1.NP – vstupní veranda, kuchyňský kout, 3 pokoje, chodba, koupelna s WC
Podkroví – 3 pokoje

Zastavěná plocha domu činí cca 105 m². Celková užitná plocha domu činí cca 138 m² (bez sklepních prostor).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek