Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00187/23-120
Druh nemovitosti:Stavba
Okres:Příbram
Čas dražby:15.11.2023 9:30
Obec::Obecnice
Nejnižší podání:1.628.000,- Kč
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. St. 628, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m². Součástí je stavba: rozestav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 628,
- pozemek parcela č. 323/38, ostatní plocha o výměře 228 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 937 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Obecnice, katastrální území Obecnice.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Příbram, v obci Obecnice, vedle rodinného domu č.p. 120. Vzdálenost k zastávce autobusu „Obecnice“ je cca 600 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 323/8 (pozemek je ve vlastnictví obce Obecnice). V obci Obecnice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, nemovité věci jsou situovány cca 700 m od obecního úřadu. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Příbrami, ve vzdálenosti cca 7 km od nemovité věci.


Pozemky:
Pozemky jsou ve funkčním celku s rozestavěnou stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rozestavěná stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 338 m².

Stavby:
Rozestavěná stavba, součást pozemku parc.č. st. 628
Jedná se o rozestavěnou stavbu dílny.
Stavba je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy domu jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny plastové. Fasádní omítky chybí. Okna jsou osazena plastová. Vrata jsou dřevěná.
Napojení na inženýrské sítě: nebylo možno ověřit
Zastavěná plocha objektu činí 110 m². Užitnou plochu objektu znalec odhaduje na cca 90 m².
Stavba je k datu ocenění nezkolaudovaná, rozestavěná.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek