Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00104/11-460
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Kolín
Čas dražby:25.10.2023 10:00
Obec::Starý Kolín
Nejnižší podání:33.620,- Kč
Dražební jistota:10.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 1/8 na nemovitých věcech, a to:
- pozemek parcela č. 2491, orná půda o výměře 7058 m²,
- pozemek parcela č. 2493, trvalý travní porost o výměře 3585 m²,
- pozemek parcela č. 2575, vodní plocha o výměře 1410 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 435 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, pro obec Starý Kolín, katastrální území Starý Kolín.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kolín, východně od souvisle zastavěného území obce Starý Kolín, poblíž stavby č.p. 112. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 2009 (ve vlastnictví obce Starý Kolín).

Pozemky parc.č. 2491 a 2493 jsou zemědělské pozemky. Celková výměra zemědělských pozemků činí 10 643 m². Na pozemku parc.č. 2575 se nachází vodní nádrž umělá.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek