Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00008/23-004
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Nymburk
Čas dražby:4.10.2023 10:00
Obec::Lysá nad Labem
Nejnižší podání:1.360.000,- Kč
Dražební jistota:100.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Ing. David Papoušek Ph.D., IČ: 73912760, Na Hradbách 120/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka: Josef Holeš, nar. 05.09.1976, bytem Sojovická 440/4, 289 22 Lysá nad Labem.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 8/12 na nemovitých věcech, a to:
- pozemek parcela č. St. 333, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 278 m². Součástí je stavba: Lysá nad Labem, č.p. 440, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 333,

zapsaných na listu vlastnictví č. 1054 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Lysá nad Labem.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Přípojky inženýrských sítí (voda, elektro a kanalizace).

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Nymburk, ve městě Lysá nad Labem, v centrální části města, při ul. Sojovická, poblíž Muzea Bedřicha Hrozného. Vzdálenost k zastávce bus „Pošta“ je cca 500 m. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení a občanské vybavenosti. Ve městě Lysá nad Labem je k dispozici veškerá občanská vybavenost, nemovitá věc je umístěna v širším centru města. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku parc.č. 3451/56, který je ve vlastnictví města Lysá nad Labem.

Pozemek:
Pozemek je ve funkčním celku se stavbou rodinného domu s navazující hospodářskou částí, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm rodinný dům s navazující hospodářskou částí a venkovní úpravy.

Stavba:
Rodinný dům č.p. 440, součást pozemku parc.č. St. 333
Rodinný dům je řadový krajní, částečně podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce jsou kombinované (zděné z cihel a tvárnic). Stropy s rovným podhledem. Střecha je sedlová s krytinou z tašek, nad hospodářskou částí krytina eternitová. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky jsou břizilitové, z větší části padané, vnitřní omítky vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni. Schody v domě jsou dřevěné. Okna jsou plastová, dveře jsou náplňové. Podlahy v obytných místnostech tvoří OSB desky, v ostatních prostorách betonové podlahy. Vytápění je lokální, prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Elektroinstalace je světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka a el. sporák. Vybavení sanity chybí. Ostatní vybavení tvoří digestoř a rozvod antén po omítkou.

Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory
1.NP – kuchyně, 2 pokoje, chodba se schodištěm, místnost koupelny a WC
Půdní prostory

Zastavěná plocha domu vč. hospodářské části činí cca 200 m². Zastavěná plocha obytné části domu činí cca 150 m². Zastavěná plocha navazující hospodářské části činí cca 50 m². Obytná plocha domu činí cca 110 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek