Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00062/23-021
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Bruntál
Čas dražby:4.10.2023 9:30
Obec::Rýmařov
Nejnižší podání:2.386.667,- Kč
Dražební jistota:200.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 1141, zahrada o výměře 162 m²,
- pozemek parcela č. 1142, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 437 m². Součástí je stavba: Rýmařov, č.p. 513, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1142,
- pozemek parcela č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m². Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1143,

zapsané na listu vlastnictví č. 632 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Rýmařov, katastrální území Rýmařov.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (voda, elektro, kanalizace a plyn).

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Bruntál, ve městě Rýmařov, při ul. U Lomu, cca 550 m severozápadně od zastávky MHD (autobus) „Rýmařov, Opavská Hedva“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1183 (ve vlastnictví města Rýmařov). Ve městě Rýmařov je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 1 km.

Pozemky:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, garáží bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům č.p. 513, garáž bez čp/če a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 649 m².

Stavby:
Rodinný dům č.p. 513, součást pozemku parc.č. 1142
Stavba je samostatně stojící, podsklepená, s jedním NP, obytným podkrovím a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyních a koupelnách. Schody jsou ocelové konstrukce s dřevěnými stupni. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená, dveře plné, prosklené a náplňové. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí, krytiny PVC a parkety, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyní tvoří kuchyňské linky (v 1.NP s vestavnými spotřebiči, z roku 2005, v podkroví sektorová s plynovým sporákem). Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadla a WC.

Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory, kotelna, uhelna
1.NP – zádveří, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC a komora
Podkroví – kuchyně, 2 pokoje, koupelna s WC, půdní prostory a balkon

Garáž bez čp/če, součást pozemku parc.č. 1143
Jedná se o nepodsklepenou, přízemní garáž, zděné konstrukce, s pultovou střechou, krytinou plechovou. Podlaha je betonová. Okna jsou osazena dřevěná dvojitá, vrata jsou dřevěné. Stavba obsahuje stání pro 2 automobily.
Zastavěná plocha činí 50 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Dle vyjádření účastníka exekučního řízení jsou nemovité věci již vyklizeny.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek