Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00015/22-006
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Karviná
Čas dražby:3.10.2023 11:00
Obec::Bohumín
Nejnižší podání:1.466.667,- Kč
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Radim Duda, notář, se sídlem Masarykova třída čp. 1323, 735 14 Orlová - Lutyně, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Jiří Kadlec, nar. 31.01.1964, posl. bytem Masarykova čp. 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, zemřelý dne 05.05.2021.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:
a) nemovitá věc:
- byt č.p./č. jednotky 313/2, vymezeno v:
Budova: Pudlov, č.p. 313, rod.dům, LV 883, na parcele 864/1, LV 883,
Parcela: 864/1, zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví 897 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Bohumín, katastrální území Pudlov,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 421/1261 na nemovitých věcech:
- pozemek parc. č. 864/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m². Na pozemku stojí stavba: Pudlov, č.p. 313, rod.dům.
- stavba Pudlov, č.p. 313, rod.dům, na pozemku parc. č. 864/1,

zapsaných na listu vlastnictví 883 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Bohumín, katastrální území Pudlov.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Popis dražené nemovité věci:
Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Karviná, ve městě Bohumín, části Pudlov, při ul. Na Loukách, cca 600 m od zastávky MHD bus „Bohumín, Pudlov, drátovny“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů hromadného a individuálního bydlení a komerční areál. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 861 (ul. Na Loukách), který je ve vlastnictví města Bohumín. V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Ve městě Bohumín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je situována cca 2 km od centra města. Parkovací možnosti jsou dobré na parkovišti u domu.

Popis bytové jednotky č. 313/2:
Bytová jednotka je situována ve zděném rodinném domě (má 3 vchody - 3 bytové jednotky). Stavba je podsklepená, se 2 NP pod sedlovou střechou. Nosné konstrukce jsou kombinované (zděné z tvárnic a cihel). Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné na zateplení.

Bytová jednotka je situovaná v prostředním vchodě a má dispozici 4+1.
Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Schody v bytové jednotce jsou dřevěné. Okna jsou instalována dřevěná s izolačním sklem, dveře jsou hladké plné a náplňové. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění bytu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.

Stavba je napojena na IS: voda, elektro a plyn. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy.

Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory
1.NP – vstupní veranda, kuchyňský kout, 1 pokoj, chodba se schodištěm, koupelna a WC
2.NP – 3 pokoje

Výměra bytu činí cca 75 m² (bez sklepních prostor).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek