Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00007/23
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Praha-město
Čas dražby:
Obec::Praha
Nejnižší podání:15.900.000,- Kč
Dražební jistota:
Způsob dražby: Offline
Popis:
Jedná se o dražbu nemovitých věcí a spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech na návrh vlastníka a soby oprávněné disponovat s těmito věcmi: Jaroslav Kovář, U Parku 730, 252 43, Průhonice

Předmětem dražby jsou:

1. Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 393, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Šeberov, a to:
- pozemek parc. č. 869 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 409 m2,
- jehož součástí je stavba v části obce šeberov, č.p. 510, rod. dům
- pozemek parc. č. 870 – zahrada, o výměře 839 m2

2. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 439, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Šeberov, a to:
- pozemek parc. č. 871 – zahrada, o výměře 489 m2


Nemovité věci jsou zatíženy nájemním právem, které prodejem v dražbě nezanikne (viz dražební vyhláška), nájemní právo je sjednáno na dobu neurčitou.

Zároveň byl soudnímu exekutorovi doložen souhlas zástavního věřitele ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., IČ: 27826597, se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, se zcizením shora uvedených nemovitých věcí (spoluvlastnického podílu) formou dražby provedené soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, tř. T.G.Masaryka 1108, 738 01 Frýdek – Místek


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Opravné usnesení
     Prohlášení o vzdání se zástavního práva
     Usnesení o odročení
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek