Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00003/23-018
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Ostrava
Čas dražby:3.10.2023 10:30
Obec::Ostrava
Nejnižší podání:5.456.000,-Kč
Dražební jistota:500.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Tomáš Petrů, IČ: 71554378, Poděbradova 909/41, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka: Hana Hořínková, nar. 25.03.1971, bytem Výškovická 483/172, 700 30 Ostrava - Výškovice.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 194/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 433 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: 194/3,
- pozemek parcela č. 194/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: 194/4,
- pozemek parcela č. 194/5, ostatní plocha o výměře 1032 m²,
- pozemek parcela č. 195, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m². Součástí je stavba: Stará Bělá, č.p. 273, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 195,
- pozemek parcela č. 196/3, zahrada o výměře 469 m²,
- pozemek parcela č. 196/8, zahrada o výměře 46 m²,
- pozemek parcela č. 198/2, zahrada o výměře 192 m²,
- pozemek parcela č. 200, ostatní plocha o výměře 151 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2647 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Stará Bělá.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Přípojky inženýrských sítí.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází ve statutárním městě Ostrava, části Stará Bělá, při ul. Klečkova, cca 250 m od zastávky MHD autobusu „U Lípy“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 201/1 (pozemek je ve vlastnictví statutárního města Ostrava). V okolí nemovité věci (městská část Stará Bělá) je k dispozici rozšířená občanská vybavenost. Ve statutárním městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 15 km. Jedná se o původní zemědělskou usedlost

Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 273, dvěma zemědělskými stavbami bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou v části rovinaté, v části svažité a nachází se na nich rodinný dům, dvě zemědělské stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 2 602 m².

Stavby:
Rodinný dům č.p. 273, součást pozemku parc.č. 195
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený (z cca 1/3) rodinný dům, s jedním NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic a cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou břizolitové, vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Je proveden venkovní keramický obklad a dřevěný obklad ve štítu. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelnách a na WC. Schody v domě jsou ocelové s dřevěnými stupnicemi. Okna jsou instalována dřevěná EURO, dveře jsou hladké plné, náplňové a prosklené. Vrata do garáže jsou dřevěná. Podlahy v obytných místnostech tvoří parkety, prkenné, plovoucí a vinylové podlahy a betonový povrch. V ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění domu je ústřední, prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdroji teplé vody jsou kotel ÚT a el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vany, umyvadla a WC.
Stavba je napojena na IS: voda a elektro. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy. Přípojka plynu je na hranici pozemku.
Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory, kotelna, garáž
1.NP – zádveří, kuchyně, hala s obývacím pokojem, ložnice, koupelna, WC a terasa
Podkroví – 4 pokoje, koupelna, WC a balkony
Zastavěná plocha objektu činí 196 m². Celková obytná plocha činí cca 210 m² (bez sklepních prostor).

Zemědělská stavba bez čp/če, součást pozemku parc.č. 194/3
Jedná se o nepodsklepenou, přízemní, zděnou hospodářskou budovu, se sedlovou střechou, krytinou eternitovou. Krytiny podlah tvoří betonový povrch, dlažba a hliněný povrch. Vrata jsou dřevěná.
Zastavěná plocha činí 433 m².

Zemědělská stavba bez čp/če, součást pozemku parc.č. 194/4
Jedná se o nepodsklepenou, přízemní, zděnou hospodářskou budovu, s valbovou střechou, krytinou z tašek. Podlaha betonová. Vrata a okna chybí.

Zastavěná plocha činí 83 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Doplnění znaleckého posudku


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek