Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 01305/20-300
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Praha-západ
Čas dražby:4.10.2023 9:00
Obec::Chýně
Nejnižší podání:1.575.000,- Kč
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 3/16 na nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 755, orná půda o výměře 5406 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 279 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Chýně, katastrální území Chýně.

Popis draženého spoluvlastnického podílu na nemovité věci:
Pozemek se nachází v okrese Praha-západ, v obci Chýně, při ul. U Chýně a zastávky autobusu „Chýně, Žitná“. Jihozápadně od pozemku se nachází rekultivovaná skládka. Naproti přes komunikaci jsou bytové domy. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 725 (ve vlastnictví města Hostivice). V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. V obci Chýně je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 4 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Hlavním městě Praha, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci. Městská část Zličín (kde je dostupné i metro) se nalézá přibližně 3 km od nemovité věci.

Pozemek je dle Územního plánu obce zařazen v návrhových plochách Z17 d – SM (plochy smíšeného bydlení). Jedná se o pozemek určený pro bydlení v rodinných či bytových domech. Přípustné využití pozemku dle územního plánu obce je uvedeno ve znaleckém posudku.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek