Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00195/13-500
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Ostrava
Čas dražby:31.5.2024 8:30
Obec::Ostrava
Nejnižší podání:5.600.000,- Kč
Dražební jistota:500.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Dražba byla odročena na 31.05.2024.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 3830/5, ostatní plocha o výměře 71 m²,
- pozemek parcela č. 3830/8, zahrada o výměře 704 m²,
- pozemek parcela č. 3830/9, zahrada o výměře 10 m²,
- pozemek parcela č. 3830/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m². Na pozemku stojí stavba: Pustkovec, č.p. 368, rod.dům,
- Stavba: Pustkovec, č.p. 368, rod. dům, na parcele č. 3830/12,

zapsané na listu vlastnictví č. 962 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Pustkovec.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (voda, elektro a kanalizace).

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází ve statutárním městě Ostrava, části Pustkovec, při ul. Stará, cca 370 m od zastávky MHD bus „Pustkovecká“ a cca 350 m západně od ÚMOb Pustkovec. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního a hromadného bydlení a občanského vybavení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 3811/2 (ul. Stará), který je ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Ve statutárním městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 12 km.

Pozemky:
Pozemky parc.č. 3830/8 a 3830/12 jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 368, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou v části svažité a nachází se na nich rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 882 m².
Pozemky parc.č. 3830/5 a 3830/9 slouží jako přístupová komunikace, nachází se mimo funkční celek. Celková výměra pozemků činí 81 m².

Stavby:
- Rodinný dům č.p. 368 na pozemku parc.č. 3830/12
Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic POROTHERM, zateplené. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je plochá, se střešní krytinou z folie. Fasádní omítky jsou provedeny do lepidla na zateplení, chybí dokončit finální vrstvu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké (v garáží chybí). Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Okna jsou instalována plastová, dveře jsou hladké plné a prosklené v obložkách. Vrata do garáže jsou sekční na dálkové ovládání. Podlahy v obytných místnostech tvoří keramické dlažby a textilní krytiny na betonovém povrchu. V ostatních prostorách jsou keramické dlažby, v garáži chybí. Vytápění domu je el. podlahové a radiátory. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.
Objekt je napojen na IS: voda, elektro, a kanalizace. Plyn není v domě proveden.

Dispoziční řešení:
1.NP – kuchyňský kout s obývacím pokojem, 4 pokoje, chodba, koupelna s WC, WC, technická místnost, šatna a garáž
Zastavěná plocha domu činí 178 m². Podlahová plochu domu činí cca 120 m² (bez garáže cca 21 m²).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení
     Rozhodnutí o znovunařízení dražby
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek