Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00339/15
Druh nemovitosti:Stavba
Okres:Znojmo
Čas dražby:
Obec::Pavlice
Nejnižší podání:1.593.333,- Kč
Dražební jistota:
Způsob dražby: Offline
Popis:
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitých věcech, a to:
- pozemek parcela č. St. 174, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 933 m². Součástí je stavba: Pavlice, č.p. 176, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 174,
- pozemek parcela č. St. 259, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m². Na pozemku stojí stavba: Pavlice, č.p. 232, výroba, LV 180 (stavba je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem této dražby),
- pozemek parcela č. St. 327, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 603 m²,
- pozemek parcela č. 180/2, zahrada o výměře 115 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 127 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Pavlice, katastrální území Pavlice.

K východní straně domu č.p. 176 je přistavěna budova skladu. Přízemní objekt zděné konstrukce se sedlovou střechou, krytinou z tašek. Zastavěná plocha činí cca 80 m². Tato nemovitá věc není ke dni ocenění zapsána v Katastru nemovitostí České republiky.

V severovýchodním rohu parcely č. st. 174 se nachází další vedlejší stavba. Stavba je přízemní, zděné konstrukce s plochou střechou. Vrata plechová. Přístup do této stavby je přes pozemek p.č. st. 339. Zastavěná plocha je cca 60 m². Tato nemovitá věc není ke dni ocenění zapsána v Katastru nemovitostí České republiky.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Znojmo, v obci Pavlice, v okrajové části zastavěného území obce, směrem na Grešlové Mýto. Vzdálenost k zastávce bus „Pavlice, na kopci“ je cca 570 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a výrobní areál. Přístup a příjezd k rodinnému domu je přes pozemek parc.č. 2178/3 (ve vlastnictví České republiky). V obci Pavlice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 500 m. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Znojmě, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci.

Pozemky:
Pozemek parc.č. st. 174 je ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 176, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy.
Pozemky parc.č. st. 259 a st. 327 jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví třetích osob (stavba pro výrobu č.p. 232 a rozestavěná stavba), tyto stavby nejsou předmětem této dražby.
Pozemek parc.č. 180/2 se nachází za stavbou na pozemku parc.č. st. 327, jedná se o pozemek nacházející se v ploše smíšeného nezastavěného území. Jedná se o zemědělský pozemek.

Stavby:
Rodinný dům č.p. 176, součást pozemku parc.č. st. 174
Stavba je řadová krajní (navazuje na ni jiná stavba bez čp/če), zřejmě nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod valbovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je valbová, se střešní krytinou z osinkocementových šablon a tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou z cca ½ břizolitové a z cca ½ chybí. Je proveden venkovní obklad soklu. Okna jsou instalována z části plastová, z části původní dřevěná.
Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci. Znalec předpokládá standardní vybavení, tj. vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity vanou, případně sprchovým koutem, umyvadlem a WC.
Stavba je napojena zřejmě na vodu a elektřinu. Ostatní napojení na inženýrské sítě nebylo možno zjistit.
Zastavěná plocha stavby činí cca 275 m². Celkovou užitnou plochu znalec odhaduje na cca 440 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek