Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00013/22-012
Druh nemovitosti:Bytový dům
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:15.3.2023 10:30
Obec::Frýdek-Místek
Nejnižší podání:6.490.000,- Kč
Dražební jistota:500.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Výjimečná investiční příležitost - budova v historickém centru Frýdku-Místku.

Stavba má platné stavební povolení pro stavební úpravy komerčního objektu. V současné době došlo ke schválení studie změny stavby na dům s bytovými jednotkami.

Studie projektové dokumentace k přestavbě na bytový dům a souhlasné stanovisko je před dražbou pro případné zájemce k dispozici k nahlédnutí a vydražiteli budou předány.

Jedná se o dražbu na návrh vlastníků a osob oprávněných disponovat s věcí.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 17/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m². Součástí je stavba: Místek, č.p. 87, obč.vyb. Stavba stojí na pozemku p.č. 17/2,

zapsané na listu vlastnictví č. 2290 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, katastrální území Místek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází ve statutárním městě Frýdek-Místek, části Místek, v centrální části města, při ul. Hlavní třída, v sousedství Náměstí Svobody, poblíž Základní umělecké školy. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Místek, Ostravská“ je cca 150 m. Parkovací možnosti jsou omezené na komunikacích v okolí. Okolní zástavbu tvoří objekty občanského vybavení a stavby pro hromadné bydlení. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 5153/1 ul. Hlavní třída (ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek). Ve statutárním městě Frýdek-Místek je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovité věci jsou situovány v centrální části města.

Popis pozemků:
Pozemek je z větší části zastavěn stavbou občanského vybavení. Na pozemku se dále nachází součásti a příslušenství (venkovní úpravy – zpevněné plochy, venkovní schodiště).

Popis staveb:
Jedná se o řadovou vnitřní stavbu občanské vybavenosti, s částečným podsklepením a třemi nadzemními podlažími pod pultovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou smíšené (částečně klenbové, částečně s rovným podhledem). Střecha je pultová (krov dřevěný), se střešní krytinou živičnou a částečně z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v sociálních prostorách. Jednotlivá podlaží jsou propojena venkovním ocelovým schodištěm. Okna jsou instalována dřevěná zdvojená, dveře jsou hladké plné a prosklené. Podlahy tvoří keramické dlažby, betonový povrch, plovoucí podlahy. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé. Zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vybavení sanity tvoří umyvadla a WC.
Napojení na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek