Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00007/22-014
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Ostrava
Čas dražby:15.3.2022 10:00
Obec::Václavovice
Nejnižší podání:291.000,- Kč
Dražební jistota:30.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Vlasta Bednářová, nar. 08.11.1950, Horní čp. 1479 / čo. 88, 700 30 Ostrava - Hrabůvka.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 422/3, ostatní plocha o výměře 116 m²,
- pozemek parcela č. 423/2, ostatní plocha o výměře 368 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 58 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Václavovice, katastrální území Václavovice u Frýdku-Místku..

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Ostrava-město, v obci Václavovice, poblíž ul. K Sosni a ul. V Kopci, poblíž rodinného domu č.p. 174. Přístup na pozemek parc.č. 422/3 je z pozemku parc.č. 411/1. Přístup k pozemku parc.č. 423/2 je přes pozemek parc.č. 423/1 (ve spoluvlastnictví na LV č. 788).

Na pozemku parc.č. 422/3 se nachází trvalé porosty.

Pozemek parc.č. 422/3 je dle Územního plánu obce zařazen v plochách Z – plochy zemědělské. Pozemek parc.č. 423/2 je zařazen v plochách PV (plochy veřejných prostranství, plochy pěších a vozidlových komunikací).

Soudní exekutor upozorňuje případné dražitele na dražbu přilehlého pozemku parc. č. 423/1, jež tvoří spolu s draženým pozemkem parc. č. 423/2 funkční celek. Dražba bude provedena zde:
https://okdrazby.cz/drazba/57170-drazba-pozemku-obec-vaclavovice-celkova-vymera-6-232-m2-z-toho-3-842-m2-zarazeno-mezi-plochy-k-bydleni

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek