Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00853/21-043
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Ostrava
Čas dražby:15.3.2023 10:00
Obec::Václavovice
Nejnižší podání:1.691.000,- Kč
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedená nemovitá věc, a to:
- pozemek parcela č. 423/1, trvalý travní porost o výměře 6232 m²,

zapsaná na listu vlastnictví č. 788 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Václavovice, katastrální území Václavovice u Frýdku-Místku.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Ostrava-město, v obci Václavovice, poblíž ul. K Sosní a ul. V Kopci, cca 100 m jihovýchodně od rodinného domu č.p. 174. Přístup na pozemek je přes pozemek parc.č. 422/1 (ve vlastnictví povinné, paní Hlubkové – LV 487: tento pozemek není předmětem dražby) a pozemky parc.č. 414, 411/12 a 411/1 (ve vlastnictví obce Václavovice).

Možnost napojení na inženýrské sítě: plyn, elektřina a kanalizace. Přípojka vody je k dispozici cca 120 m od pozemku.

Na pozemku se nenachází žádné stavby, trvalé porosty, ani venkovní úpravy.

Pozemek je dle Územního plánu obce zařazen z části (cca 3 842 m²) v plochách změn bydlení B Z108 a z části (cca 2 390 m²) v plochách Z – plochy zemědělské. Ke způsobu využití pozemku v jednotlivých plochách viz znalecký posudek, ve kterém je možné nalézt Výřez z Územního plánu.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Soudní exekutor upozorňuje případné dražitele na dražbu přilehlého pozemku parc. č. 423/2, jež tvoří spolu s draženým pozemkem funkční celek. Dražba bude provedena zde:
https://okdrazby.cz/drazba/57172-drazba-pozemku-obec-vaclavovice-celkova-vymera-484-m2


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek