Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00061/22-086
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Ostrava
Čas dražby:18.8.2022 9:30
Obec::Ostrava
Nejnižší podání:1.933.333,- Kč
Dražební jistota:200.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:
A) nemovitá věc:
- byt č.p./č. jednotky 3000/1, vymezeno v:
Budova: Zábřeh, č.p. 2998, 2999, 3000, byt.dům, LV 3016, na parcele St. 4656, LV 10321,

zapsaná na listu vlastnictví 10966 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Zábřeh nad Odrou,

B) id. spoluvlastnický podíl ve výši 6987/432653 na nemovitých věcech:
- stavba Zábřeh, č.p. 2998, 2999, 3000, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 4656, LV 10321,

zapsaných na listu vlastnictví 3016 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Zábřeh nad Odrou.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Popis dražené nemovité věci:
Dražená nemovitá věc se nachází ve statutárním městě Ostrava, části Zábřeh, na sídlišti Pískové doly, při ul. Zimmlerova, poblíž Mateřské školy Tarnavova. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Pískové doly“ je cca 300 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů hromadného bydlení a objektů občanského vybavení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 270/1, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Parkovací možnosti jsou omezené na parkovišti u domu a okolních komunikacích.

Popis bytové jednotky č. 3000/1:
Bytový dům, ve kterém se oceňovaná bytová jednotka nachází, je řadový krajní (má 3 vchody). Základy bytového domu tvoří betonové pásy. Svislé konstrukce jsou panelové. Střecha je plochá. Bytový dům je v užívání cca od roku 1989.
Dům má 1 PP (sklepní boxy pro jednotlivé bytové jednotky, žehlírna, sušárny, společné prostory). V 1.NP se nachází byt 4+1 a 3+1 oba s lodžiemi, kočárkárna a kolárna. V dalších podlažích jsou vždy dva byty 3+1 s lodžiemi jeden byt 2+1 bez lodžie.

Bytová jednotka č. 3000/1 se nachází v 1. NP, jedná se o byt 3+1. Jednotka se skládá z 4 místností (kuchyň, 3 pokoje, předsíň, koupelna, WC, spíž) s příslušenstvím. Celková podlahová plocha místností je 68,04 m². K bytové jednotce dále náleží sklep o výměře 1,83 m² a lodžie.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek