Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00228/21-457
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Vyškov
Čas dražby:3.8.2022 10:00
Obec::Medlovice
Nejnižší podání:408.533,- Kč
Dražební jistota:50.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech, a to:
- pozemek parcela č. St. 174, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m². Součástí je stavba: Medlovice, č.p. 121, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 174,
- pozemek parcela č. St. 180, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 180,
- pozemek parcela č. 857/28, zahrada o výměře 451 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 150 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Medlovice, katastrální území Medlovice.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří:
a) venkovní úpravy
- přípojky inženýrských sítí (kanalizace, elektro a voda), oplocení, venkovní schody

b) trvalé porosty
na pozemku zahrady se nachází ovocné stromy a keře, různého druhu a stáří, pěstebně neudržované

c) vedlejší stavby
na pozemku zahrady se nachází další vedlejší stavby. Jedná se o jednoduché, dřevěné stavby a přístřešky, v havarijním stavu, určené k odstranění


Popis dražené nemovité věci:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Vyškov, v okrajové části zastavěného území obce Medlovice. Vzdálenost k zastávce bus „Medlovice“ je cca 350 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1685 a 180/130 (ve vlastnictví obce Medlovice). V obci Medlovice je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 350 m. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Vyškově, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 121, zemědělskou stavbou bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, zemědělská stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 666 m².

Popis stavby:
Rodinný dům je samostatně stojící, z cca ¾ podsklepený, s jedním NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné montované (stěnové panely). Střecha je plochá, se střešní krytinou živičnou. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně. Okna jsou instalována dřevěná zdvojená. Podlahy v obytných místnostech tvoří textilní krytiny, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění je nefunkční. Elektroinstalace je nefunkční. Rozvody vody jsou nefunkční, zdroj teplé vody chybí. Vybavení kuchyně chybí. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.

Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory, kotelna
1.NP – zádveří, kuchyňský kout s obývacím pokojem, 3 místnosti, chodba, koupelna a WC

Napojení na inženýrské sítě: voda, elektro a kanalizace (k datu ocenění odpojeno od sítí).

Stavba je v užívání cca 40 let. K datu ocenění se nacházela ve špatném technickém stavu, je cca 12 let neužívaná. Technický stav 1.NP je v havarijním stavu, s nutností celkové rekonstrukce, případně odstranění nadzemní části domu.
K datu ocenění nebyla stavba kvůli svému špatnému stavu schopna užívání.

Zastavěná plocha činí cca 140 m². Užitná plocha objektu činí cca 110 m².


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek