Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00006/22-004
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Karviná
Čas dražby:14.7.2022 11:30
Obec::Albrechtice
Nejnižší podání:1.860.000,- Kč
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno-město, insolvenční správce dlužníka: Jakub Szymon, nar. 30.11.1983, bytem Stonava 983, 735 34 Stonava.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech dlužníka Jakuba Szymona, a to:
- pozemek parcela č. 1909, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m². Součástí je stavba: Albrechtice, č.p. 68, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1909,
- pozemek parcela č. 1910, zahrada o výměře 114 m²,
- pozemek parcela č. 1911, orná půda o výměře 1712 m²,
- pozemek parcela č. 1912, orná půda o výměře 1969 m²,
- pozemek parcela č. 1913, trvalý travní porost o výměře 2871 m²,
- pozemek parcela č. 1914, zahrada o výměře 264 m²,
- pozemek parcela č. 1915, ostatní plocha o výměře 496 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 361 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Albrechtice, katastrální území Albrechtice u Českého Těšína.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (elektro a voda), žumpa.

Soudní exekutor upozorňuje případné zájemce, že oba spoluvlastnické podíly na shora uvedených nemovitých věcech se draží ve stejném čase. Níže je uveden přímý odkaz na stránku druhé dražby:
Spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitých věcech povinného Václava Szymona:
https://okdrazby.cz/drazba/54678-drazba-rodinneho-domu-albrechtice-c-p-68-vcetne-pozemku-o-celkove-vymere-7-853-m2-podil-1-2

Popis dražené nemovité věci:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Karviná, v okrajové části zastavěného území obce Albrechtice, při ul. Bažantice, cca 650 m od zastávky bus „Stonava, sídl. Nový Svět“ nebo cca 1 km od zastávky „Albrechtice, Wawreczka“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemky parc.č. 1927 a 1928 (ve vlastnictví třetí osoby – ošetřeno věcným břemenem chůze a jízdy) a z pozemku parc.č. 2408/1, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. V obci Albrechtice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 2 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Havířově, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci.

Popis pozemků:
Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 68, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 7 853 m².

Popis stavby:
Rodinný dům je samostatně stojící, z cca ½ podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou, s navazující hospodářskou částí. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou HURDIS. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek (havarijní stav, zatéká). Fasádní omítky jsou vápenné (z větší části opadané). Vnitřní omítky jsou vápenné z roku 1997. Okna jsou instalována z části plastová, z části původní dřevěná, na půdě chybí. Podlahy v domě jsou betonové. Vytápění chybí. Elektroinstalace je provedena. Zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně chybí. Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadlo a WC. Ostatní vybavení tvoří krbová kamna.

Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní prostory
1.NP – 3 místnosti, chodba, sklad, koupelna, WC a navazující hospodářská část
Půdní prostory

Zastavěná plocha činí cca 210 m². Užitná plocha objektu včetně hospodářské části činí cca 150 m², z toho obytná část činí cca 75 m².

Stavba je napojena na vodu a elektřinu. Odkanalizování objektu je do žumpy. Přípojka plynu je na hranici pozemku.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Opravné usnesení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek