Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00267/09-357
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Klatovy
Čas dražby:14.7.2022 9:30
Obec::Bezděkov
Nejnižší podání:16.000,- Kč
Dražební jistota:5.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 1267, trvalý travní porost o výměře 7563 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 660 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Bezděkov, katastrální území Bezděkov u Klatov.

Popis dražené nemovité věci:
Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Klatovy, v obci Bezděkov, východně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole, poblíž řeky Úhlava. Pozemek je dle Územního plánu obce zařazen v plochách NP – plochy přírodní nezastavěného území.

Celková výměra pozemku činí 7563 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek