Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00004/22-007
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Ostrava
Čas dražby:14.7.2022 10:00
Obec::Ostrava
Nejnižší podání:2.200.000,- Kč
Dražební jistota:200.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Lenka Vidovičová LL.M., Zámečnická 497/3a, 779 00 Olomouc, insolvenční správkyně dlužnice: Ing. Miroslava Součková, nar. 06.06.1958, bytem 28. října 2315/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci (spoluvlastnický podíl), níže uvedené insolvenční dlužnice, a to:
A) nemovitá věc:
- byt č.p./č. jednotky 2315/48, vymezeno v:
Budova: Moravská Ostrava, č.p. 2315, byt.dům, LV 3118, na parcele 430, LV 3118,
Parcela: 430, zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví 4601 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava,

B) id. spoluvlastnický podíl ve výši 1640/110341 na nemovitých věcech:
- pozemek parcela č. 430, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 503 m². Na pozemku stojí stavba: Moravská Ostrava, č.p. 2315, byt.dům,
- stavba Moravská Ostrava, č.p. 2315, byt.dům, na pozemku parc. č. 430,

zapsaných na listu vlastnictví 3118 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Soudní exekutor informuje dražitele o následujícím:
Navrhovatel dražby výslovně upozornil soudního exekutora, že nemovité věci nejsou a nebudou vyklizeny, a že za účelem zpřístupnění nemovitých věcí bude nezbytné kontaktovat přímo insolvenční dlužnici, neboť navrhovatel dražby nemá k nemovitým věcem zajištěn přístup. Navrhovatel dražby rovněž upozornil soudního exekutora na to, že dlužnice je na základě rozhodnutí příslušného soudu, zveřejněného v insolvenčním rejstříku, omezena ve svéprávnosti z důvodu duševní poruchy, tudíž
součinnost nutná z její strany může být spojena s obtížemi z toho vyplývajícími.

Bytová jednotka č. 2315/48, 2+1 o celkové výměře 82,00 m² s příslušenstvím se nachází v 4. NP.
Dle prohlášení vlastníka budovy se jednotka skládá z pokoje o výměře 20,70 m², pokoje o výměře 20,90 m², kuchyně o výměře 19,90 m², koupelny o výměře 2,60 m², WC o výměře 1,20 m², předsíně o výměře 12,30 m², komory o výměře 1,10 m² (dvě komory o výměře 0,50 m² a 0,60 m²), spíže o výměře 1,20 m² a sklepa o výměře 2,10 m².

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek