Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00083/11-463
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Nový Jičín
Čas dražby:2.6.2022 10:00
Obec::Bílovec
Nejnižší podání:26.000,- Kč
Dražební jistota:10.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na nemovitých věcech, a to:
- pozemek parcela č. 20/1, zahrada o výměře 665 m²,
- pozemek parcela č. 2039, ostatní plocha o výměře 391 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 62 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Bílovec, katastrální území Lubojaty.

Popis dražené nemovité věci:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Nový Jičín, ve městě Bílovec, části Lubojaty, vedle rodinného domu č.p. 9. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Bílovec, Lubojaty, rozc.Klimkovice“ je cca 350 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a zemědělské stavby. Přístup a příjezd k pozemkům je z pozemku parc.č. 2013/1 ve vlastnictví města Bílovec.

Součásti a příslušenství tvoří:
Trvalé porosty – ovocné stromy a keře.

Celková výměra pozemků činí 1 056 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek