Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00005/22-002
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Opava
Čas dražby:25.5.2022 10:30
Obec::Hradec nad Moravicí
Nejnižší podání:1.915.276,- Kč
Dražební jistota:100.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Marek Brož, nar. 16.02.1971, bytem Třebovická 5527/88, 722 00 Ostrava - Třebovice.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. St. 110, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 110
- pozemek parcela č. 141/2, ostatní plocha o výměře 1154 m²,
- pozemek parcela č. 1581, ostatní plocha o výměře 116 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 6 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Hradec nad Moravicí, katastrální území Bohučovice.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Opava. Jedná se o soubor pozemků s celkovou plochou 1501 m², které jsou užívány jako zahrada.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Odhad ceny


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek