Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00193/17-490
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Přerov
Čas dražby:20.7.2022 10:00
Obec::Lobodice
Nejnižší podání:28.250,- Kč
Dražební jistota:10.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je:
a) id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovité věci, a to:
- jednotka č.p./č. jednotky 2/3, způsob využití byt, vymezeno v:
Budova: Cvrčov, č.p. 2, byt.dům, LV 630, na parcele St. 295/2, LV 630
Parcela: St. 295/2 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsané na listu vlastnictví č. 644 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Lobodice, katastrální území Lobodice,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 3931/175596 na nemovité věci:
- pozemek parcela č. St. 295/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m². Na pozemku stojí stavba: Cvrčov, č.p. 2, byt.dům,
- stavba Cvrčov, č.p. 2, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 295/2,

zapsané na listu vlastnictví č. 630 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Lobodice, katastrální území Lobodice,

přičemž u budovy č.p. 2 se jedná pouze o společné části.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Přerov, v obci Lobodice, v okrajové části zastavěného území části Cvrčov, cca 400 m východně od zastávky MHD bus „Lobodice, Prefa“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a komerční objekty (areály). Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku (ostatní plochy, ostatní komunikace) parc.č. 709, který je ve vlastnictví společnosti Slezské energetické závody s.r.o.
V obci Lobodice je k dispozici základní občanská vybavenost, nemovité věci jsou situovány cca 1 km od centra obce. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Přerově, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci.

Jednotka č. 2/03 je byt 1+1 se vstupem z ulice umístěný ve 2. nadzemním podlaží v chodbě vpravo. Celková plocha jednotky s příslušenstvím činí 39,31 m². Jednotka se skládá z kuchyně o výměře 9,52 m², pokoje o výměře 22,01 m² a komory o výměře 7,78 m².

Budova č.p. 2 má dvě nadzemní a jedno částečné podzemní podlaží. Do budovy se vchází dvěma vchody, jeden přímo z ulice a druhý vchod ze dvora. Dům je zděný, se sedlovou střechou s volným půdním prostorem. Společné WC v přístavku budovy s přístupem ze dvora. V domě je celkem 9 bytových jednotek v budově není nebytová jednotka. V prvním podzemním podlaží se nachází společné sklepní prostory budovy.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek