Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00009/21-005
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Třebíč
Čas dražby:26.1.2022 10:00
Obec::Nová Ves
Nejnižší podání:1.200.000,- Kč
Dražební jistota:120.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Ing. Lukáš Nožička, insolvenční správce, se sídlem Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno-město, insolvenční správce dlužníka: Kateřina Toufarová, nar. 15.01.1974, bytem Nová Ves 60, 675 21 Nová Ves a Jaroslav Toufar, nar. 29.12.1966, bytem Nová Ves 60, 675 21 Nová Ves.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech dlužníka Jaroslava Toufara, a to:

- pozemek parcela č. St. 114, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m². Součástí je stavba: Nová Ves, č.p. 60, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 114,
- pozemek parcela č. 786/3, zahrada, o výměře 351 m²


zapsaných na listu vlastnictví 117 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč, pro obec Nová Ves, katastrální území Nová Ves u Třebíče.

Popis dražených nemovitých věcí:
Nemovitá věc se nachází na severním okraji obce, v lokalitě se zástavbou rodinných domů. Jedná se o řadový, krajový objekt - pravá část dvojdomku. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Z východní strany je k rodinnému domu přistavěna pergola o zastavěné ploše asi 6 m². Na pozemcích se nachází okrasné trvalé porosty. Nemovitá věc je napojena na všechny inženýrské sítě. Na základě věcného břemene ve prospěch dražené nemovité věci má vlastník tato oprávnění - přístup ke společné jímce na pozemku parc. č. 786/5, odběr vody ze studny na pozemku parc. č. 786/4 a přístup k domácí vodárně na pozemku parc. č. St. 115.

Rodinný dům:
Jedná se o polovinu dvojdomku. V jednotlivých podlažích se nachází tyto prostory:
1.PP - chodba 7,20 m², prádelna 8,00 m², sklad 3,00 m², kotelna 14,20 m², garáž 16,20 m²
1.NP - veranda 5,40m², chodba 2,60 m², WC 2,40 m², hala 5,90 m², koupelna 2,40 m², ložnice 15,20 m², kuchyň 9,40 m², obývací pokoj 18,50 m², schodiště 4,90 m², spíž 1,40 m²
Podkroví - WC 1,80 m², kuchyň 10,90 m², ložnice 15,40 m², pokoj 15,40 m², komora 5,50 m², balkon 2,50 m², balkon 3,60 m²

Základy jsou tvořeny základovými pasy s izolací proti zemní vlhkosti, zdivo suterénu má tl. 50 cm, v ostatních podlažích 45 cm. Stropy jsou ze železobetonových panelů. Střecha je sedlová s taškovou pálenou krytinou. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Venkovní omítky jsou břízolitové, vnitřní štukové, vápenné. Vnitřní obklady jsou běžného provedení v kuchyni, koupelně a WC. Okna jsou dřevěná - zdvojená a špaletová. Dveře hladké, podlahy parketové, PVC a z keramické dlažby. Schody jsou betonové. Elektřina je světelná i motorová, je osazen hromosvod. Vytápění ústřední s plynovým kotlem. Ohřev vody bojlerem.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek