Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00291/21-077
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Svitavy
Čas dražby:25.5.2022 10:00
Obec::Kunčina
Nejnižší podání:661.000,- Kč
Dražební jistota:60.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

a) nemovitá věc:
- jednotka č.p./č. jednotky 14/1, způsob využití byt, vymezeno v:
Budova: Kunčina, č.p. 14, rod.dům, LV 676, na parcele St. 53, LV 676;
Parcela: St. 53 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 685 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy, pro obec Kunčina, katastrální území Kunčina,

b). id. spoluvlastnický podíl ve výši 4636/10000 na nemovité věci:
- pozemek parcela č. St. 53, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1288 m². Na pozemku stojí stavba: Kunčina, č.p. 14, rod.dům,
- stavba Kunčina, č.p. 14, rod.dům, na pozemku parc. č. St. 53,

zapsané na listu vlastnictví č. 676 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy, pro obec Kunčina, katastrální území Kunčina,
přičemž u budovy č.p. 14, se jedná pouze o společné části,

c) nemovitá věc:
- pozemek parcela č. 202/1, zahrada o výměře 1707 m²,

zapsaná na listu vlastnictví č. 677 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy, pro obec Kunčina, katastrální území Kunčina.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojka vody, kanalizace, plynu a elektrické energie.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Svitavy, v okrajové části zastavěného území obce Kunčina, cca 200 m od zastávky MHD bus „Kunčina, bytovky“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 5893, který je ve vlastnictví obce Kunčina. Přístup k pozemku parc.č. 202/1 je z pozemku parc.č. 2902/9, který je ve vlastnictví Pardubického kraje. V obci Kunčina je k dispozici rozšířená občanská vybavenost (ZŠ, MŠ, kulturní dům, obchod). Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Svitavách, ve vzdálenosti cca 25 km od nemovité věci.

Bytová jednotka je situována v 1.NP rodinného domu vlevo.
Stavba domu je samostatně stojící, částečně podsklepená, s 1. NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou klenbové. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek a eternitu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné.
V rodinném domě se nachází 2 bytové jednotky.
Dražená bytová jednotka má vnitřní omítky vápenné hladké. Okna jsou dřevěná dvojitá. Podlahy v obytných místnostech jsou betonové a krytiny PVC, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně. Interiérové dveře jsou osazeny hladké plné a prosklené. Vytápění bytu je ústřední, prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT – nefunkční. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana a WC.

Byt je napojen na IS: voda a elektro. Odkanalizování je svedeno do žumpy.

Dle prohlášení vlastníka se jednotka skládá z: kuchyně (8,91 m²), pokojů (15,00 m², 13,32 m² a 21,56 m²), koupelny (3,41 m²), záchodu (1,36 m²), zádveří (3,04 m²), chodby (5,21 m²) a technické místnosti (15,41 m²).

Znalec při místním šetření zjistil, že obývací pokoj je k datu ocenění užíván jako garáž a technická místnost je užívána jako sklad (oba prostory mimo vlastní bytovou jednotku).

Jednotka je k datu ocenění o velikosti 2+1 s příslušenstvím.

Pozemek parc. č. St. 53 je ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 14, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm rodinný dům č.p. 14, vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí (elektro a kanalizace), zpevněné plochy, žumpa). Pozemek parc.č. 202/1 je rovinatý a nachází se na něm venkovní úpravy (oplocení, venkovní posezení), vedlejší stavby, přístavba rodinného domu č.p. 14 a trvalé porosty. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách BV (plochy bydlení v rodinných domech – venkovské).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek