Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00318/20-054
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Vyškov
Čas dražby:3.2.2021 10:30
Obec::Vyškov
Nejnižší podání:1.520.000,-
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 1787, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m². Součástí je stavba: Brňany, č.p. 34, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1787.
- pozemek parcela č. 1788, ostatní plocha o výměře 113 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 3653 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Vyškov, katastrální území Vyškov.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Vyškov, ve městě Vyškov, části Brňany, při ul. U Jordánka, cca 150 m od zastávky bus „Vyškov, Moravská“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Parkovací možnosti jsou omezené na okolních komunikacích. Ve městě Vyškov je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 1 km. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 3667/1, který je ve vlastnictví města Vyškov.

Pozemky:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 354 m².

Rodinný dům č.p. 34, součást pozemku parc.č. 1787:
Rodinný dům je řadový, krajní, nepodsklepený, s jedním NP (s navazující hospodářskou částí) a zřejmě obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou břízolitové, je proveden venkovní obklad soklu. Okna jsou plastová.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením, tj. vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní keramické obklady v kuchyni, koupelně a na WC, vytápění objektu ústřední, zřejmě prostřednictvím kotle na zemní plyn, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity tvoří zřejmě vana, případně sprchový kout, umyvadlo a WC.
Napojení na IS znalec předpokládá: voda, elektro, plyn a kanalizace.
Celková zastavěná plocha domu (vč. navazující hospodářské části) činí cca 100 m². Obytná plocha domu činí cca 70 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek