Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00010/20-006
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Bruntál
Čas dražby:17.12.2020 10:30
Obec::Bruntál
Nejnižší podání:256.000,- Kč
Dražební jistota:30.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dražbu nemovitých věcí (spoluvlastnického podílu) na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Ing. Bc. Bohumil Ježek, IČ: 45545197, Komenského 220, 534 01 Holice v Čechách, insolvenční správce dlužníka: Michal Havlík, IČ: 74121766, nar. 25.10.1978, bytem Moravský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovité věci, a to:

a) nemovitá věc:
- jednotka č.p./č. jednotky 1260/4, způsob využití byt, vymezeno v:
Budova: Bruntál, č.p. 1260, byt.dům, LV 2529, na parcele 27/6, LV 2529,
Parcela: 27/6 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 5918 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Bruntál, katastrální území Bruntál-město,

b). id. spoluvlastnický podíl ve výši 306/6170 na nemovité věci:
- pozemek parcela č. 27/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m². Na pozemku stojí stavba: Bruntál, č.p. 1260, byt.dům,
- stavba Bruntál, č.p. 1260, byt.dům, na pozemku parc. č. 27/6,

zapsaný na listu vlastnictví č. 2529 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Bruntál, katastrální území Bruntál-město,
přičemž u budovy č.p. 1260 se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražená nemovitá věc se nachází v širším centru města Bruntál, při ul. Partyzánská, poblíž parku Pod Baštou, cca 300 m jižně od zastávky MHD bus „Bruntál, Dukelská“. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Ve městě Bruntál je k dispozici veškerá občanská vybavenost, byt je umístěn cca 400 m od centra města. Přístup k nemovité věci je z místní komunikace, pozemku parc.č. 27/1 (ve vlastnictví Města Bruntál). Budova a pozemek jsou umístěny v památkové zóně. Budova se nachází v menší skupinové zástavbě panelových domů. Jde o samostatně stojící bytový panelový dům. Budova má samostatné venkovní přípojky vody, kanalizace, plynu a NN. Dům je napojen venkovní přípojkou tepla z kotelny Květná 3. Stavba má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží.

Jednotka o velikosti 1+1 je umístěna ve 2.NP. Obytná plocha bytové jednotky činí 30,6 m². Dle Prohlášení vlastníka se bytová jednotka skládá z pokoje o výměře 16 m², kuchyně 6,9 m², předsíně 3,2 m², koupelny s WC 4,5 m² a 1x lodžie.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek