Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00715/19-143
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Ostrava
Čas dražby:3.2.2021 10:00
Obec::Ostrava
Nejnižší podání:1.120.000,- Kč
Dražební jistota:100.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovité věci, a to:

a) nemovitá věc:
- jednotka č.p./č. jednotky 2308/2, způsob využití byt, vymezeno v:
Budova: Moravská Ostrava, č.p. 2308, byt.dům, LV 6718, na parcele 596/1, LV 6718,
Parcela: 596/1 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 8969 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava,

b). id. spoluvlastnický podíl ve výši 5449/89853 na nemovité věci:
- pozemek parcela č. 596/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m². Na pozemku stojí stavba: Moravská Ostrava, č.p. 2308, byt.dům,
- stavba Moravská Ostrava, č.p. 2308, byt.dům, na pozemku parc. č. 596/1,

zapsaný na listu vlastnictví č. 6718 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava,
přičemž u budovy č.p. 2308 se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Sklepní box v 1. PP o výměře 2,87 m².

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražená nemovitá věc se nachází ve statutárním městě Ostrava, části Moravská Ostrava, v centru města, při ul. Sokolská třída, poblíž Vysoké školy báňské – Technické univerzity, budovy Ekonomické fakulty. Vzdálenost k zastávce MHD trolejbus „Most pionýrů“ je cca 200 m. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Ve městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je situována v centru města, s občanskou vybaveností v pěším dosahu. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 595/9 (dvůr z ul. Dr. Šmerala) – ve vlastnictví třetích osob (ošetřeno věcným břemenem) nebo přes pozemek parc.č. 3506/1 ul. Sokolská třída (ve vlastnictví Statutárního města Ostrava). Parkovací možnosti jsou špatné na okolních komunikacích.

Bytový dům je řadový, vnitřní, zděné konstrukce. Stavba je podsklepená a má 6.NP s výtahem, pod sedlovou střechou. Dům je napojen na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn. V bytovém domě se nachází 15 bytových jednotek. Bytový dům je v užívání od roku 1955.
Jednotka o velikosti 2+1 je umístěna v 1.NP, orientována do dvora.
Obytná plocha bytové jednotky činí 51,62 m² (bez příslušenství sklepní box v 1.PP 2,87 m²). Dle Prohlášení vlastníka se bytová jednotka skládá ze dvou pokojů o výměře 16,46 m² a 14,32 m², kuchyně 9,77 m², předsíně 6,73 m², koupelny 2,94 m² a WC 1,40 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek