Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00256/20-021
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Prostějov
Čas dražby:11.11.2020 10:30
Obec::Němčice nad Hanou
Nejnižší podání:686.667,- Kč
Dražební jistota:100.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedená zástava - nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovité věci, a to:

I. nemovitá věc:
- jednotka č.p./č. jednotky 514/1, způsob využití byt, vymezeno v:
Budova: Němčice nad Hanou, č.p. 514, byt.dům, LV 5381, na parcele St. 244, LV 5381,
Parcela: St. 244 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 5379 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou,

II. id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovité věci:
- pozemek parcela č. St. 244, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m². Na pozemku stojí stavba: Němčice nad Hanou, č.p. 514, byt.dům,
- stavba Němčice nad Hanou, č.p. 514, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 244,

zapsaný na listu vlastnictví č. 5381 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou,
přičemž u budovy Němčice nad Hanou, č.p. 514, se jedná pouze o společné části.

Na pozemku parc. č. St. 244 se nachází vedlejší stavba.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Prostějov, ve městě Němčice nad Hanou, při ul. Šafaříkova, cca 500 m od Městského úřadu a zastávky bus „Němčice nad Hanou, nákupní středisko“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Ve městě Němčice nad Hanou je k dispozici základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Prostějově, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci. Parkovací možnosti jsou dobré na pozemku města p.č. 3672/24.

Pozemek parc.č. st. 244 je z části (cca 120 m²) zastavěn bytovým domem č.p. 514. Dále se na pozemku (zahradě) nachází vedlejší stavba a venkovní úpravy (přípojky IS, zpevněné plochy, oplocení).

Bytová jednotka se nachází v samostatně stojícím bytovém domě, který je podsklepený a má 2.NP, bez výtahu. Stavba je zděné konstrukce, střecha je sedlová.
Bytový dům je v užívání cca 60let.
Jednotka o velikosti 3+1 je umístěna v 1.NP. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy a prkenné podlahy, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka a plynový sporák. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Okna v bytě jsou plastová. Vytápění bytu je ústřední plynovým kotlem. Jádro je zděné. Obytná plocha bytové jednotky činí 76,55 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek