Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00479/16-250
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Ostrava
Čas dražby:11.11.2020 10:00
Obec::Ostrava
Nejnižší podání:654.667,- Kč
Dražební jistota:80.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. 693/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m². Součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 850, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č. 693/4,
- pozemek parcela č. 693/16, zahrada, o výměře 122 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 166 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Vítkovice.

Dle vyjádření znalce a sdělení povinné je ideální spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech fakticky užíván zejména jako byt, přičemž ten je o velikosti 2,5+1, umístěný ve 2. NP. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Vybavení kuchyně tvoří původní kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Okna v bytě jsou původní dřevěná dvojitá. Vytápění bytu je lokální, plynové. Jádro v bytě je zděné. Plocha bytu činí cca 69,50 m².

Další část ideálního spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech je pak mimo jiné užívána jako sklep v 1. PP.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěny.

Popis dražené nemovité věci:
Dražené nemovité věci jsou situovány ve statutárním městě Ostrava, části Vítkovice, při ul. Kutuzovova, naproti Knihovny Ostrava-Vítkovice. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Nám. J. z Poděbrad“ je cca 100 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku parc.č. 693/2, který je ve vlastnictví statuárního města Ostrava. Ve statuárním městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost.

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou č.p. 850, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich objekt k bydlení a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 307 m².

Dům je řadový krajní, s jedním PP, 2 NP a částečně obytným 3.NP, bez výtahu. Stavba je zděné konstrukce.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek