Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00107/20-209
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Praha-město
Čas dražby:14.8.2020 10:00
Obec::Praha
Nejnižší podání:7.863.333,- Kč
Dražební jistota:3.930.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 324/110, orná půda, o výměře 17220 m²,
- pozemek parcela č. 373/1, orná půda, o výměře 30024 m²,
- pozemek parcela č. 373/9, orná půda, o výměře 30910 m²,
- pozemek parcela č. 377/2, zahrada, o výměře 186 m²,
- pozemek parcela č. 380/1, orná půda, o výměře 12393 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 351 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Královice.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené pozemky se nachází v okrese Hlavní město Praha, části Královice. Pozemky parc.č. 380/1, 377/2, 373/1 a 373/9 se nachází západně až jihozápadně od zastavěného území. Pozemek parc.č. 324/110 se nachází jižně od zastavěného území.

Zařazení dle Územního plánu:
Pozemek parc.č. 380/1, 377/2 a 373/1 v plochách NL - louky, pastviny (Hlavní využití: Travní porosty.).

Pozemek parc.č. 373/9 z větší části v plochách NL - louky, pastviny (Hlavní využití: Travní porosty.), z části v plochách ZMK - zeleň městská a krajinná (Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.) a z části v plochách ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy (Hlavní využití: Parky a ostatní záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy městské zeleně sloužící rekreaci; pohřebiště a pietní místa.).

Pozemek parc.č. 324/110 je dle Územního plánu zařazen v plochách OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (Hlavní využití: Plochy orné půdy pro zemědělské využití a z části v plochách ZMK - zeleň městská a krajinná (Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.).


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek