Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00107/20-208
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Praha-západ
Čas dražby:14.8.2020 10:00
Obec::Psáry
Nejnižší podání:3.286.667,- Kč
Dražební jistota:1.645.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 465/391, orná půda, o výměře 1078 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2750 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Psáry, katastrální území Dolní Jirčany.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražený pozemek se nachází v okrese Praha-západ, v obci Psáry, části Dolní Jirčany, při ul. V Domkách, vedle stavby rodinného domu č.p. 722. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Psáry, Dolní Jirčany“ je cca 640 m.

Jedná se o pozemek určený k zastavění rodinným domem.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek