Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00107/20-199
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Praha-západ
Čas dražby:10.8.2020 10:00
Obec::Jesenice
Nejnižší podání:4.761.467,- Kč
Dražební jistota:2.380.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 182/57, orná půda, o výměře 674 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 1537 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Jesenice, katastrální území Osnice,

- pozemek parcela č. 156/116, orná půda, o výměře 392 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2580 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Jesenice, katastrální území Jesenice u Prahy,

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené pozemky se nachází v okrese Praha-západ, ve městě Jesenice, při ul. Kafková, poblíž stavby rodinného domu č.p. 1240. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Jesenice, Zdiměřice, Canadian School“ je cca 450 m. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny z větší části v plochách BC (čisté obytné území).

Celková výměra pozemků činí 1066 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek