Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 01104/19-209
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Vsetín
Čas dražby:1.2.2021 9:30
Obec::Vsetín
Nejnižší podání:1.080.000,- Kč
Dražební jistota:200.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
!!! Dražba byla opětovně nařízena na 01.02.2021 v 09:30 hod. !!!

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovité věci, a to:

I. nemovitá věc:
- jednotka č.p./č. jednotky 1236/9, způsob využití byt, vymezeno v:
Budova: Vsetín, č.p. 1236, byt.dům, LV 5852, na parcele 2906/1, LV 5852,
Parcela: 2906/1 zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví č. 8463 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Vsetín, katastrální území Vsetín,

II. id. spoluvlastnický podíl ve výši 2038/46356 na nemovité věci:
- pozemek parcela č. 2906/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1049 m². Na pozemku stojí stavba: Vsetín, č.p. 1236, byt.dům,
- stavba Vsetín, č.p. 1236, byt. dům, na pozemku parc. č. 2906/1

zapsaný na listu vlastnictví č. 5852 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Vsetín, katastrální území Vsetín,
přičemž u budovy č.p. 1236 se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Sklep o výměře 8,40 m² a půdní prostor o výměře 52,20 m².

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Vsetín, v širším centru města Vsetín, při ul. Na Kamencoch, cca 350 m od Autobusového nádraží. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Ve městě Vsetín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 600 m. Parkovací možnosti jsou omezené na parkovišti u domu.

Bytový dům je samostatně stojící, má 4 vchody. Dům je podsklepený, se 4.NP a půdou, bez výtahu. Dům je zděné konstrukce. Okna v domě jsou plastová. Znalci nebyla umožněna prohlídka bytu. Informace o bytové jednotce a o domu znalec převzal z prohlášení vlastníka.

Dle údajů z prohlášení vlastníka se jednotka skládá ze dvou pokojů (16,1 m² a 15,7 m²), předsíně (3,3 m²), koupelny (3,4 m²), WC (1,1 m²) a spíže (1,7 m²). Obytná plocha bytu činí 41,30 m² (bez příslušenství, tj. sklep 8,40 m² a půdní prostor 52,20 m²). Znalci není znám stav půdního prostoru, např. zda-li v půdním prostoru nebyla vybudována půdní vestavba.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení
     Usnesení o odročení
     Rozhodnutí o znovunařízení dražby


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek