Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00411/19-224
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Olomouc
Čas dražby:3.9.2020 9:30
Obec::Liboš
Nejnižší podání:1.700.000,- Kč
Dražební jistota:200.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
!!! Dražba byla odročena z důvodu zahájeného insolvenčního řízení na den 03.09.2020. !!!

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 7/8 na nemovitých věcech ve společném jmění povinných a id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na nemovitých věcech povinné 1) Magdalény Čejkové, a to:

- pozemek parcela č. 306, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 375 m². Součástí je stavba: Liboš, č.p. 156, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č. 306,
- pozemek parcela č. 435, zahrada, o výměře 435 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 146 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Liboš, katastrální území Liboš.

Znalcem bylo zjištěno, že na pozemcích se dále nachází:
• vedlejší stavba (přístřešek navazující na stavbu č.p. 156)
- nepodsklepený, přízemní, zděné konstrukce s plochou střechou, krytinou z tašek, podlaha je betonová.
• vedlejší stavba (hospodářská budova navazující na přístřešek)
- nepodsklepená, se dvěma NP, zděné konstrukce s plochou střechou, krytinou eternitovou, podlaha je betonová, vrata dřevěné. Stavba je napojena na vodu a elektro rozvod.
• vedlejší stavba (navazující na hospodářskou budovu)
- Znalec při místním šetření zjistil, že stavba je k datu ocenění užívána k bydlení. Stavba není v Katastru nemovitostí evidována jako rodinný dům. Právní stav neodpovídá skutečnému.
- Stavba je částečně podsklepená, s jedním NP a půdou pod pultovou střechou. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni a koupelně. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí a keramické dlažby, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění je lokální, prostřednictvím kamen na tuhá paliva a el. přímotopy. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Obytná plocha domu činí cca 65 m².

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojka vody, elektro, kanalizace.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Olomouc, v obci Liboš, cca 100 m od zastávky bus „Liboš, u mostu“ a cca 600 m od Obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. V obci Liboš je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Šternberku, ve vzdálenosti cca 8 km od nemovité věci, nebo v Olomouci ve vzdálenosti cca 13 km. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 457 který je ve vlastnictví obce Liboš.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 810 m².

Popis staveb:
objekt k bydlení č.p. 156, součást pozemku parc.č. 306
objekt dům je řadový krajní rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné hladké. Okna jsou plastová, dveře hladké plné a prosklené. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí a krytiny PVC, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na tuhá paliva a el. kotlem. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdroje teplé vody jsou kotel ÚT a el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.

Napojení na IS: voda, elektro a kanalizace. Přípojka plynu je na hranici pozemku.
Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní prostor a kotelna
1.NP – vstupní veranda, kuchyňský kout, 3 pokoje, chodba, koupelna a WC
Půdní prostory
Obytná plocha domu činí cca 80 m².

Popis vedlejších staveb nezapsaných v KN je uveden výše.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek