Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00722/19-188
Druh nemovitosti:Stavba
Okres:Blansko
Čas dražby:26.1.2022 10:30
Obec::Blansko
Nejnižší podání:13.500,- Kč
Dražební jistota:5.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl 9/30 na nemovité věci, a to:

- Stavba, bez čp/če, zem. stav., na pozemku parcela č. St. 129/4, LV 1097,

zapsané na listu vlastnictví č. 3128 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Blansko, katastrální území Blansko.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěny.

Pozemek parc.č. st. 129/4 je ve vlastnictví třetí osoby, tento není předmětem této dražby.

Popis dražené nemovité věci:
Nemovitá věc se nachází v Jihomoravské kraji, ve městě Blansko, poblíž ul. Komenského, za domem č.p. 47. Přístup k nemovité věci je z pozemku 141/16 ve vlastnictví města Blansko, st. 129/1 a parc.č. 144, které jsou ve vlastnictví třetích osob – není právně ošetřen přístup.

Jedná se o řadovou krajní stavbu (navazuje na rodinný dům č.p. 47). Základy objektu jsou smíšené. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel a kamenné. Střecha je z větší části sedlová s krytinou z tašek, částečně je střecha plochá se střešní krytinou IPA. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky chybí, vnitřní omítky také chybí. Ostatní nebylo možno zjistit, jelikož znalci nebyla umožněna prohlídka. Zastavěná plocha činí cca 78 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek