Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00137/19-081
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:26.2.2020 9:30
Obec::Jablunkov
Nejnižší podání:240.000,- Kč
Dražební jistota:30.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 1023, zahrada o výměře 1097 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 113 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, pro obec Jablunkov, katastrální území Jablunkov.

Na pozemku nachází domek na nářadí s přístavbou dřevníku (stavba není zapsaná, ani zakreslená v Katastru nemovitostí). Zastavěná plocha objektu činí cca 60 m². Stavba je součástí pozemku.

Z příslušného listu vlastnictví bylo soudním exekutorem zjištěno, že ve prospěch nemovité věci jsou zřízena následující věcná břemena:
- Věcné břemeno cesty; oprávnění pro: Parcela: 1023; povinnost k: Parcela: 1083, Parcela: 1084. Na základě listiny – Usnesení soudu číslo deníku 111/1955 (POLVZ:47/1973, Z-3600047/1973-832).
- Věcné břemeno cesty po parceli PK 3760 pro parcelu PK 3739/4; oprávnění pro: Parcela: 1023; povinnost k: Parcela: 1024/1, Parcela: 1025. Na základě listiny – Usnesení soudu číslo deníku 111/1955 (POLVZ:47/1973, Z-3600047/1973-832).
Existence těchto práv je zohledněna ve výsledné ceně.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěny.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Frýdek-Místek, ve městě Jablunkov, mezi ul. Lesní a Bezručova. Vzdálenost k zastávce MHD „Jablunkov, aut. st.“ je cca 500 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Příjezd k nemovité věci je z pozemku parc.č. 1015 (pozemek je ve vlastnictví města Jablunkov), nebo přes pozemky, který jsou ve vlastnictví třetích osob – ošetřeno věcnými břemeny cesty.


Pozemky:
Pozemek je ve funkčním celku se stavbou zahradního domku, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se zde stavba (zahradní domek), trvalé porosty a venkovní úpravy.
Pozemek je dle platného Územního plánu zařazen v plochách BI – bydlení individuální, v rodinných domech (městské a příměstské)

Stavby:
Stavba je samostatně stojící, s jedním NP a pultovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Nosné konstrukce jsou dřevěné montované. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je pultová, s krytinou IPA. Venkovní úprava povrchů je provedena nátěrem.
Napojení na inženýrské sítě: sítě nebylo možno zjistit
Zastavěná plocha objektu činí cca 60 m².

Součásti a příslušenství:
Venkovní úpravy – oplocení, vč. vrat
Trvalé porosty – ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek