Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00001/20-002
Druh nemovitosti:Komerční objekt
Okres:Karviná
Čas dražby:26.2.2020 10:00
Obec::Český Těšín
Nejnižší podání:2.950.000,- Kč
Dražební jistota:200.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 157/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m², součástí je stavba: Český Těšín, č.p.: 88, obč.vyb. Stavba stojí na pozemku p.č.: 157/1,

zapsané na listu vlastnictví č. 2458 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Český Těšín, katastrální území Český Těšín.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh vlastníků a osob oprávněných disponovat s věcí.

Prohlídka dražených nemovitých věcí a podrobnější informace jsou možné po předchozí telefonické domluvě s vlastníkem dražené nemovité věci p. Biedrawou, tel. kontakt: 733 128 205.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Karviná, ve městě Český Těšín, při ul. Masarykovy sady, poblíž Finančního úřadu a hraničního přechodu Český Těšín. Zastávka bus „Hlavní třída“ je ve vzdálenosti cca 600 m. Nemovitá věc je situována v centru města, cca 0,5 km od náměstí. Okolní zástavbu tvoří především objekty občanské vybavenosti a komerční objekty. Ve městě je k dispozici veškerá občanská vybavenost. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 670 (ve vlastnictví města Český Těšín).

Pozemek je z větší části zastavěn objektem občanského vybavení. Na pozemku se nachází stavba č.p. 88, součásti a příslušenství.

Draženým objektem je stavba občanské vybavenosti, samostatně stojící, částečně podsklepená, se dvěma NP a samonosnou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné ze škvárobetonových tvárnic a YTONGu. Stropy s rovným podhledem. Střecha je samonosná s asfaltovou krytinou Elastek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou novodobé. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v sociálních prostorách a kuchyni. Schody do 2. NP jsou kovové (venkovní). Dveře jsou náplňové a hladké plné, okna EURO. Podlahy v objektu tvoří keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody pouze studené. Zdrojem teplé vody jsou průtokové el. ohřívače. Vybavení kuchyně není. Vybavení sanity tvoří sprchové kouty, WC a umyvadla. Ostatní vybavení tvoří mříže v 1.NP.

Stavba je napojena na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn.

Zastavěná plocha objektu činí cca 258 m². Užitná plocha objektu činí cca 330 m² (v 1.NP cca 210 m² a v 2.NP cca 120 m², včetně zastřešené terasy a přístavby).

Dispoziční řešení:
Suterén – sklepní prostory
1.NP – vstup, schodiště, zádveří, prodejna, 2x příruční sklad, šatna, prostor bývalého bazénu, předsíň, úklidová komora, 4x WC, chodba, přípravna občerstvení, schodiště do suterénu, zádveří, kancelářské prostory,
2.NP – zádveří, kanceláře, předsíňka, WC, úklid, denní místnost

Stavba je v užívání od roku 1970. V roce 2005 byla provedena přístavba a rekonstrukce objektu. V roce 2007 byla provedena nástavba do dnešní podoby.

V srpnu roku 2019 došlo k havárii vody (prasklé těsnění přívodu vody k WC nádržce ve 2. NP), objekt byl po vytopení vysušen, vyžaduje však rekonstrukci.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek