Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00008/19-009
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Karviná
Čas dražby:19.2.2020 11:00
Obec::Orlová
Nejnižší podání:1.333.333,- Kč
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 329/2, orná půda o výměře 505 m²,
- pozemek parcela č. 329/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 125 m². Součástí je stavba: rozestav. Stavba stojí na pozemku p.č.:3 29/3,
- pozemek parcela č. 610/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m². Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž,
- pozemek parcela č. 610/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m². Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 654,
- stavba: bez čp/če, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 610/4, 610/16, LV 5266,

zapsané na listu vlastnictví č. 1951 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Orlová, kat. území Poruba u Orlové.

Shora uvedené nemovité věci budou draženy jako jeden celek.

Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Radim Duda, notář, se sídlem Masarykova třída 1323, 735 14 Orlová, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Roman Galád, nar. 06.04.1974, posl. bytem Žofinská 593, 735 14 Orlová, zemřelý dne 26.07.2017.

Prohlídka dražených nemovitých věcí se koná dne 14.02.2019 ve 12:00 hod. Sraz účastníků je na místě samém: 49.8521389N, 18.4185556E.

Popis dražených nemovitých věcí:

Rozestavěný rodinný dům na parcele č. 329/3:
Stavba se nachází ve městě Orlová, v místní části zvané Halfarova kolonie, je přístupná po veřejné zpevněné komunikaci. V místě je možnost napojení na veřejné inženýrské sítě - veřejný vodovod, elektřinu, plyna a kanalizaci.
Dům obsahuje jednu bytovou jednotku, ta je tvořena vstupem do zádveří, chodbou, WC, technickou místností, koupelnou, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a třemi obytnými místnostmi. Stavba byla zahájená v roce 2011, probíhala cca do roku 2015. Stavba není dokončena a došlo k odstranění některých již zabudovaných konstrukcí a vybavení (více info v posudku). Zastavěná plocha je 124,96 m².

Na pozemku vedle rodinného domu se nachází zchátralá plechová bouda - UNIMO buňka.
Vedlejší stavba - kůlna stojí na parcele č. 329/2, je situována severně od rodinného domu. Jedná se o stavbu dřevěnou, oboustranně obitou, typovou, nepodsklepenou, přízemní, s mírně sklonitou střechou, bez půdního prostoru. Objekt je napojen na elektřinu, není zaměřen a zanesen v katastrálních mapách.

Garáž bez čp/če na pozemku parc. 610/4 a 610/16:
Nachází se v lokalitě bývalého areálu Dolu Žofie. V místě je možnost napojení na inženýrské sítě - elektřinu. Garáž stojí částečně na pozemku jiného vlastníka (pozemek parc. č. 610/16 - ten není předmětem této dražby), na části draženého pozemku parc. č. 610/15 stojí garáž jiného vlastníka.
Jedná se o vnitřní garáž, postavenou v lokalitě řadových garáží. Garáž je nepodsklepená, přízemní, s plochou střechou, zděného konstrukčního systému. Před výjezdem z garáže je propadlý terén.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek