Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00903/19-020
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Prostějov
Čas dražby:19.2.2020 10:00
Obec::Němčice nad Hanou
Nejnižší podání:23.333,- Kč
Dražební jistota:5.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedená nemovitá věc, a to:

- pozemek parcela č. 3672/25, ostatní plocha o výměře 106 m²,

zapsaná na listu vlastnictví č. 5329 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou.

Na pozemku se nachází studna (kopaná studna s ruční pumpou), trvalé porosty (okrasné keře) a drobná sakrální stavba (boží muka). Jedná se o součástí pozemku.


Popis dražené nemovité věci:
Dražený pozemek se nachází v okrese Prostějov, ve městě Němčice nad Hanou, při ul. Šafaříkova, u rodinného domu č.p. 514. Pozemek je situován mezi veřejnou komunikací a rodinným domem č.p. 514. Pozemek slouží jako přístupový pozemek k tomuto domu, je s domem užíván.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek