Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 01051/17-268
Druh nemovitosti:Rekreační objekt
Okres:Opava
Čas dražby:26.5.2020 9:30
Obec::Budišov nad Budišovkou
Nejnižší podání:613.333,- Kč
Dražební jistota:60.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
!!! Dražba odročena na den 26.05.2020 !!!

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 637, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m². Součástí je stavba: Guntramovice, č.p. 21, rod.rekr. Stavba stojí na pozemku parcela č. 637,
- pozemek parcela č. 638, zahrada o výměře 1376 m²,
- pozemek parcela č. 639, ostatní plocha o výměře 689 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 113 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Budišov nad Budišovkou, katastrální území Guntramovice.

Příslušenství nemovité věci tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (elektro).

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Opava, ve městě Budišov nad Budišovkou, v části města Guntramovice, v oddělené části Horní Guntramovice, cca 100 m západně od zastávky bus „Guntramovice, hor. konec“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a objektů pro rodinnou rekreaci. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 680 (pozemek je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje). V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. Ve městě Budišov nad Budišovkou je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 6 km.


Popis pozemků:
Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde stavba pro rodinnou rekreaci, kůlna, trvalé porosty, studna a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 2 121 m².

Popis objektu pro rodinnou rekreaci č.p. 21:
Stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, s jedním NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné. Stropy s viditelnými trámy. Střecha je sedlová s krytinou z živičného šindele. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Venkovní úprava povrchů je provedena nátěrem. Vnitřní úpravy povrchů tvoří omítky a dřevěný obklad stěn. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni,koupelně a na WC. Schody do podkroví jsou dřevěné. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké plné. Podlahy v obytných místnostech jsou v betonové s textilními krytinami, v podkroví jsou dřevěné. V ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je lokální, prostřednictvím elektrických přímotopů. Elektroinstalace je provedena. Bleskosvod není instalován. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka a plynový sporák (na PB lahev). Vybavení sanity tvoří sprchový kout, umyvadlo a WC. Ostatní vybavení tvoří krb v obývacím pokoji.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro (k datu ocenění odpojeno), voda je přivedena z vlastní studny. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy. Plyn není proveden.
Dispoziční řešení:
1.NP – vstupní veranda, kuchyně, 1 pokoj, chodba se schodištěm, koupelna s WC a kotelna. Součástí stavby je zastřešená veranda
Podkroví – chodba, 3 pokoje
Zastavěná plocha objektu činí 67 m². Obytná plocha objektu činí cca 93 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek