Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00266/19-035
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Karviná
Čas dražby:11.12.2019 9:30
Obec::Petřvald
Nejnižší podání:1.145.000,- Kč
Dražební jistota:150.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 669/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 361 m². Součástí je stavba: Petřvald, č.p. 965, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 669/1,
- pozemek parcela č. 670/3, zahrada o výměře 600 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2100 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Petřvald, katastrální území Petřvald u Karviné.

Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí – elektro, voda a plyn.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci jsou situovány v okrese Karviná, ve městě Petřvald, při ul. U Tesly, poblíž komerčního areálu. Vzdálenost k zastávce bus „Petřvald, lékárna“ je cca 400 m. Okolní zástavbu tvoří komerční areál a řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 673 (pozemek je ve vlastnictví třetí osoby – CANIS SAFETY a.s.), jedná se o místní komunikaci, ulice U Tesly a pozemku parc.č. 1322/1 (pozemek je ve vlastnictví města Petřvald). Ve městě Petřvald je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 2 km.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, vedlejší stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavba, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 961 m².

Popis staveb:
Rodinný dům č.p. 965, součást pozemku parc.č. 669/1
Rodinný dům je je řadový krajní (polovina dvojdomu), podsklepený, s jedním NP a využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou břizolitové, vnitřní omítky znalec předpokládá vápenné hladké. Okna jsou dřevěná zdvojená.

Znalec předpokládá standardní vybavení – dveře hladké plné a prosklené; vytápění ústřední, prostřednictvím plynového kotle nebo na tuhá paliva. Vybavení kuchyně standardní (linka, sporák). Sociální vybavení rovněž standardní (splachovací WC, umyvadla, vany nebo sprchové kouty).
Objekt je napojen na IS: zřejmě elektro, voda a plyn. Ostatní sítě nebylo možno zjistit.
Zastavěná plocha objektu činí cca 205 m². Obytnou plochu znalec odhaduje na cca 225 m². V domě se nachází zřejmě dva byty.Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek