Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00013/19-003
Druh nemovitosti:Byt
Okres:Praha-město
Čas dražby:5.9.2019 11:00
Obec::Praha
Nejnižší podání:5.850.000,- Kč
Dražební jistota:250.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Jedná se o dobrovolnou dražbu, prováděnou soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským, LL.M., sídlem Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek, na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Ing. Davida Papouška, Ph.D., IČ: 73912760, se sídlem Na Hradbách 120/2, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, insolvenčního správce dlužníka: Monika Vostrá, nar. 18.08.1970, bytem Podolská 1487/8a, 147 00 Praha 4.


Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

a) nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 4890 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Braník, a to:

- jednotka č.p./č.jednotky 1487/312, způsob využití byt, vymezeno v:
budova: Braník, č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, byt.dům, LV 2421, na parc. č. 166/2, LV 2421; 166/3, LV 2421; 166/4, LV 2421; 166/5, LV 2421; 166/6, LV 2421; 166/7, LV 2421;
parcela: 166/1, ostatní plocha o výměře 964 m²; 166/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 347 m²; 166/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m²; 166/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m²; 166/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m²; 166/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m²; 166/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m²; 166/9, ostatní plocha o výměře 272 m²; 166/10, ostatní plocha o výměře 94 m²

- jednotka č.p./č.jednotky 1488/62, způsob využití garáž, vymezeno v:
budova: Braník, č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, byt.dům, LV 2421, na parc. č. 166/2, LV 2421; 166/3, LV 2421; 166/4, LV 2421; 166/5, LV 2421; 166/6, LV 2421; 166/7, LV 2421;
parcela: 166/1, ostatní plocha o výměře 964 m²; 166/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 347 m²; 166/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m²; 166/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m²; 166/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m²; 166/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m²; 166/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m²; 166/9, ostatní plocha o výměře 272 m²; 166/10, ostatní plocha o výměře 94 m²

b)
spoluvlastnický podíl na nemovité věci ve výši 1075/54807 zapsaný na listu vlastnictví č. 2421 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Braník, a to:

- pozemek parcela č. 166/1, ostatní plocha o výměře 964 m²,
- pozemek parcela č. 166/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 347 m². Na pozemku stojí stavba: Braník, č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, byt.dům,
- pozemek parcela č. 166/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m². Na pozemku stojí stavba: Braník, č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, byt.dům,
- pozemek parcela č. 166/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m². Na pozemku stojí stavba: Braník, č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, byt.dům,
- pozemek parcela č. 166/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m². Na pozemku stojí stavba: Braník, č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, byt.dům,
- pozemek parcela č. 166/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 197 m². Na pozemku stojí stavba: Braník, č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, byt.dům,
- pozemek parcela č. 166/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m². Na pozemku stojí stavba: Braník, č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, byt.dům,
- pozemek parcela č. 166/9, ostatní plocha o výměře 272 m²,
- pozemek parcela č. 166/10, ostatní plocha o výměře 94 m²,

přičemž u budovy č.p. 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, se jedná pouze o společné části.


Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Nemovitá věc se nachází v Hlavním městě Praha, části Braník, při ul. Podolská, poblíž „Vávrovy vyhlídky“, cca 350 m jižně od zastávky tram „Dvorce“. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného a individuálního bydlení a občanské vybavenosti. V hlavním městě Praha je k dispozici veškerá občanská vybavenost. Byt je umístěn cca 8 km od centra města. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 2933 (ve vlastnictví Hlavního města Praha). Stavba se nachází v památkově chráněném území.

Bytová jednotka č. 1487/312:
Byt o velikosti 4+1 se nachází v bytovém domě č.p. 1927, 1928, 1929 v 2. NP z 5.NP s výtahem. Dům je v užívání od roku 1996 (z Prohlášení vlastníka, kdy byl zapsán vlastnický vklad do KN).
Dům, ve kterém se bytová jednotka nachází má 5 NP a 1 PP s výtahem. Dům se nachází v dobrém technickém stavu. Okna plastová. Vytápění bytu předpokládám ústřední, centrální.
Celková plocha bytu je cca 89,8 m² bez příslušenství (sklep 2,20 m² a lodžie 8,2 m² a 4 m²). Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci, znalec pro další ocenění předpokládal standardní vybavení. Dle prohlášení vlastníka se jednotka skládá ze 4 pokojů (11,30 m², 12,40 m², 18,80 m² a 12,40 m²), kuchyně (19,30 m²), koupelny (4,50 m²), WC (0,90 m²) a předsíně (8,00 m²). Vybavení jednotky tvoří kuchyňská linka, sporák, vestavné skříně, vana, umyvadlo a WC.
Společnými prostorami domu jsou chodby, prádelna, sušárny, kočárkárny, sklad.


Garáž č. 1488/62:
Garáž se nachází v 1.PP bytového domu. Celková užitná plocha činí 17,70 m².Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek