Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 01221/17-103
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Třebíč
Čas dražby:25.9.2019 10:30
Obec::Litohoř
Nejnižší podání:616.667,- Kč
Dražební jistota:70.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 126, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m². Součástí je stavba: Litohoř, č.p. 42, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 126,
- pozemek parcela č. St. 313, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m². Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 313,
- pozemek parcela č. 213/15, zahrada o výměře 262 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 447 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, pro obec Litohoř, katastrální území Litohoř.

Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří:
Venkovní úpravy – přípojka inženýrských sítí – elektro.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci jsou situovány v okrese Třebíč, v obci Litohoř, cca 450 m od zastávky bsu „Lithoř“ a cca 900 m od centra obce. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 800/1, který je ve vlastnictví České republiky. V obci je k dispozici pouze minimální občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Moravských Budějovicích, vzdálených cca 3 km od nemovité věci.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, garáž, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 581 m².

Popis staveb:
Rodinný dům č.p. 42, součást pozemku parc.č. st. 313
Rodinný dům je samostatně stojící s navazující hospodářskou částí. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, je proveden keramický obklad soklu. Okna jsou plastová, v hospodářské části jednoduchá.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění uvažoval se stavem uvedeným v inzerátu v realitní inzerci ze dne 4.6.2015:
Dům je částečně podsklepený, půdní prostory lze do budoucna využít na podkroví. Dům prošel částečnou rekonstrukcí - nová plastová okna, kotel na plyn a tuhá paliva. Voda se čerpá z vlastní studny. K domu náleží uzavřený dvůr, kde jsou bývalé hospodářské prostory, garáž a zahrada. V domě se nachází byt o velikosti 2+1.
Objekt je napojen na IS: elektro (vzduchem), voda je do domu přivedena ze studny. Ostatní sítě nebyly zjištěny.
Zastavěná plocha objektu činí cca 136 m². Obytnou plochu znalec odhaduje na cca 84 m².
Stavba se nachází v převážně původním stavu, s předpokladem dalších investic na postupné opravy a údržbu.

Garáž bez čp/če, součást pozemku parc.č. st. 313
Jedná se o nepodsklepenou, přízemní garáž, zděné konstrukce, s pultovou střechou, krytinou plechovou. Vrata do garáže jsou plechová. Zastavěná plocha činí 25 m².Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek