Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00008/21
Druh movité:Motorové vozidlo
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:
Obec::Frýdek-Místek
Nejnižší podání:30.000,- Kč
Dražební jistota:nevyžaduje se
Popis:Jedná se o dražbu movitých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Pavla Doleželová, notářka, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Květoslav Wojnar, nar. 17.02.1951, posl. bytem Dlouhá třída čp. 486 / čo. 41, 736 01 Havířov - Město, zemřelý dne 03.08.2019

Předmětem dražby je:
Osobní automobil tovární značky Volkwagen Polo, registrační značky 1TD 8584, rok výroby 2001, VIN WVWZZZ6NZ1D100166

K dispozici:
- osvědčení o registraci k vozidla. Část II. (technický průkaz)
- osvědčení o registraci k vozidla. Část I. (malý technický průkaz)
- 1 x klíč k vozidlu

Soudní exekutor upozorňuje, že předmět dražby se prodává tak, jak stojí a leží a soudní exekutor nenese odpovědnost za skryté ani zjevné vady.

Nejnižší podání 30.000,- Kč.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

Po doplacení nejvyššího podání může vydražitel vydražené věci převzít v den doplacení nejvyššího podání, případně v následujících dnech (vždy však po předchozí telefonické domluvě), a to na místě samém, na ul. Dlouhá třída čp. 486 / čo. 41, 736 01 Havířov - Město.


Dokumenty ke stažení

     Osvědčení o registraci vozidla. Část II.
     Osvědčení o registraci vozidla. Část II.


Fotografie

@2010, Ji?tí Trojanovský, Exekutorský ú?tad Frýdek-Místek