Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00003/21
Druh movité:Soubor movitých věcí
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:
Obec::Frýdek-Místek
Nejnižší podání:51.790,- Kč
Dražební jistota:nevyžaduje se
Popis:Jedná se o dražbu movitých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Pavla Doleželová, notářka, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Miroslav Malyszek, nar. 06.03.1968, posl. bytem K. V. Raise 1078/5, 736 01 Havířov, zemřelý dne 15.03.2020

Předmětem dražby je:
1 Plastové přepravky euro, červené, počet ks. 163
2 Registrační pokladna oz. CHD 3050 EET, počet ks. 1
3 Registrační pokladna oz. CHD 3850 EET vč. zásuvky, počet ks.1
4 Registrační pokladna oz. CHD 5850 EET vč. zásuvky, počet ks. 1
5 Registrační pokladna oz. CHD 6800 EET, počet ks. 1
6 Pokladní zásuvka malá, počet ks. 1
7 Pokladní zásuvka velká, počet ks. 1
8 Aku k CHD 3050, 3850, 5850, počet ks. 3
9 Silikonový kryt k CHD 3050, počet ks. 1
10 Váha DIGI oz. DS 782 B, počet ks. 1
11 Váha DIGI oz. DS 782 P, počet ks. 1
12 Ruční skener oz. Honeywell MS 9520 Voyager, počet ks. 1
13 Váha DIGI oz. Hana, v.č. T5329, počet ks. 1
14 Váha DIGI oz. AP-1, v.č. 020700755, počet ks. 1
15 Váha zn. Tonava, typ 13-47, váživost 100 g – 10 kg s vodováhou, počet ks. 1
16 Špalek řeznický, počet ks. 2
17 Stůl řeznický, kovový, počet ks. 1
18 El. radiátor olejový, počet ks. 1
19 Skříň šatní, dílenská, plechová, 2-dveřová, typ SAS32A, počet ks. 1
20 Sekera řeznická, počet ks. 1
21 Sekera řeznická 33 cm, oz. Geisser, počet ks. 1
22 Regál kovový, počet ks. 1
23 Háky kovové, počet ks. 177
24 Větrák stropní, kovový, počet ks. 1
25 Klimatizace zn. LG, venkovní, Standart, počet ks. 1
26 Chladírna vestavěná, box oz. OEZ, typ Combi.04P, 40S04 na 55 kg, 3x3 m, počet ks. 1
27 Chladnička zn. Liebherr, typ FKS 5000, počet ks. 1
28 Chladnička zn. Calex, počet ks. 1
29 Chladnička zn. Calex prosklená, počet ks. 1
30 Chladnička zn. Liebherr, typ UKS 4302, v.č. 9993017-00, počet ks. 1
31 Chladící prodejní pult, krátký, 110 cm, počet ks. 1
32 Chladící prodejní pult, delší, 210 cm, počet ks. 1
33 Mraznička pultová oz. Derby Unig, počet ks. 1
34 Mraznička pultová zn. nezjištěna, počet ks. 1
35 Mraznička pultová zn. Calex, počet ks. 1

Shora uvedené movité věci se draží jako soubor věcí.

Dle sdělení rodinného příslušníka zůstavitele jsou movité věci zcela funkční.

Soudní exekutor upozorňuje, že předmět dražby se prodává tak, jak stojí a leží a soudní exekutor nenese odpovědnost za skryté ani zjevné vady.

Nejnižší podání 51.790,- Kč.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

Po doplacení nejvyššího podání může vydražitel vydražené věci převzít v den doplacení nejvyššího podání, případně v následujících dnech (vždy však po předchozí telefonické domluvě), a to na místě samém, v budově bez čp. / če. nacházející se na pozemku parc. č. 793/34 zapsaném na LV č. 504 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Výškovice u Ostravy (bývalé řeznictví a uzenářství, naproti zdravotního střediska, na ul. Lumírova, 700 30, Ostrava – Výškovice).


Dokumenty ke stažení

     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Ji?tí Trojanovský, Exekutorský ú?tad Frýdek-Místek